Ārejo tīklu ierīkošana, ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošana